โครงการหนูน้อยนักอ่านตามวิถีชีวิตใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ศพด. ยามาลุดดีน

Spread the love

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการหนูน้อยนักอ่านตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) สืบสานความมั่นคงทางอาหารของชุมชน (สมาคมดับบ้านดับเมือง) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ศพด. ยามาลุดดีน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เนื่องจากในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อความเสี่ยงในการระบาดของโควิด-19 โดยปรับให้นักเรียนเรียนที่บ้านแทนการมาโรงเรียน ครูได้มอบใบงาน และหนังสือนิทานให้นำกลับไปใช้ที่บ้าน ทั้งนี้ผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือเนื่องจากเป็นเด็กปฐมวัยที่ยังไม่สามารถเรียนด้วยตัวเองได้ ต้องมีผู้ปกครองประกบขณะที่เรียน หรือทำกิจกรรม

คณะทำงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลศึกษากรณีศึกษา ครอบครัวที่ได้รับหนังสือนิทานและพาลูกอ่าน 3 ครอบครัว ว่ามีทำกิจกรรมอะไรบ้างในระหว่างที่เรียนที่บ้าน มีการใช้หนังสือนิทานบ่อยแค่ไหน และเด็กมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง และพัฒนาการเด็กเป็นอย่างไร ซึ่งทางคุณครูและผู้ปกครองให้ความร่วมมือและพร้อมสนับสนุนนักเรียนเป็นอย่างดี และหนังสือที่ทางโครงการมอบให้ถือว่าได้ใช้ประโยชน์มากเลยทีเดียว

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment