แนะนำมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

Spread the love

30th ashthailand

หนังสือ 30 ปี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

 

 

25 ปี เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

หนังสือ 25 ปี เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี

 

 

 

2 ทศวรรษการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

เสียงสะท้อนจากคนวงใน

เสียงสะท้อนจากคนวงใน

คำนิยมใน 2 ทศวรรษการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

คำนิยมใน 2 ทศวรรษการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ก้าวต่อไปของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ก้าวต่อไปของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

2551 ผับ-บาร์ปลอดบุหรี่

2551 ผับ-บาร์ปลอดบุหรี่

2550 หลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องบุหรี่ในโรงเรียน

2550 หลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องบุหรี่ในโรงเรียน

 

 

2550(ต่อ) เกิดเครือข่ายรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

2550(ต่อ) เกิดเครือข่ายรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

2549 รณรงค์ให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ปลอดบุหรี่

2549 รณรงค์ให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ปลอดบุหรี่

2548 หลังกระแสพระราชดำรัสและเกิดศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

2548 หลังกระแสพระราชดำรัสและเกิดศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยา สูบ

2546-2547 จุดเปลี่ยนการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในประเทศไทยและบุหรี่ยิ่งสูบยิ่งจน

2546-2547 จุดเปลี่ยนการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในประเทศไทยและบุหรี่ยิ่งสูบยิ่งจน

 

 

2547 (ต่อ) จุดเปลี่ยนการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในประเทศไทย

2547 (ต่อ) จุดเปลี่ยนการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในประเทศไทย (ต่อ)

2545 ร้านอาหารปลอดบุหรี่ 100%

2545 ร้านอาหารปลอดบุหรี่ 100%

2544 ป้องกันลูกจากการได้รับควันบุหรี่

2544 ป้องกันลูกจากการได้รับควันบุหรี่

2542-2543 องค์การอนามัยโลกทูลเกล้าฯ ถวาย โล่เกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2542-2543 องค์การอนามัยโลกทูลเกล้าฯ ถวาย โล่เกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

2543 (ต่อ) เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์รับรางวัลนักรณรงค์ฯโลก

2543 (ต่อ) เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์รับรางวัลนักรณรงค์ฯโลก

2540-2541 ครบรอบ 1 ทศวรรษวันงดสูบบุหรี่โลก

2540-2541 ครบรอบ 1 ทศวรรษวันงดสูบบุหรี่โลก

2539 ผลักดันในเกิดกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

2539 ผลักดันในเกิดกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

2538 บุหรี่กับผู้หญิง

2538 บุหรี่กับผู้หญิง

2536-2537 ขึ้นภาษีบุหรี่

2536-2537 ขึ้นภาษีบุหรี่

2534-2535 ผลักดันพระราชบัญญัติสองฉบับ

2534-2535 ผลักดันพระราชบัญญัติสองฉบับ

2532-2533 บริษัทบุหรี่ต่างประเทศค้านรัฐบาลให้เปิดตลาดบุหรี่

2532-2533 บริษัทบุหรี่ต่างประเทศค้านรัฐบาลให้เปิดตลาดบุหรี่

2531 เบรกการขยายโรงงานยาสูบ

2531 เบรกการขยายโรงงานยาสูบ

2530 เปิดมิติผู้ป่วยร่วมสร้างกระแส

2530 เปิดมิติผู้ป่วยร่วมสร้างกระแส

2529 เริ่มต้นอย่างมั่นคง

2529 เริ่มต้นอย่างมั่นคง

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment