เมืองศิลปะมหาสนุก

Spread the love

หลายๆ เมือง ทั้งในเมืองไทยและทั่วโลกกำลังเปลี่ยนเมือง สร้างเมืองให้เป็นมิตรกับเด็ก (Child Friendly City) มีพื้นที่ ที่ไม่เพียงสร้างความสุข ดูแลสุขภาพกายและใจของเด็กๆ เท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้เด็กๆ มีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาเมือง
สุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

 

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment