เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ทรงห่วง ค่านิยมผิดๆ วัยรุ่นสูบบุหรี่

Spread the love

พระฉายาลักษณ์พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 11  มิถุนายน 2552

 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ทรงห่วง ค่านิยมผิดๆ วัยรุ่นสูบบุหรี่

                พระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้ชุมชนชาวไทยในสเปนเฝ้าในโอกาสเสด็จเยือนราชอาณาจักรสเปน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2552 ความว่า
                “คือการสูบบุหรี่ อันนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นต้นเหตุทำให้เกิดมะเร็งปอด คนสูบเองถ้าตัวเองไม่แคร์ ว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งปอด เพราะว่า
                ข้าพเจ้าได้สัมผัสกับวัยรุ่นมาเยอะมาก ถ้าบอกรัยรุ่นว่าสูบบุหรี่แล้วจะเป็นมะเร็งนะ ไม่กลัว เขาคิดว่ามันอีกไกลกว่าจะมาถึง ต้องบอกว่าสูบบุหรี่แล้วเดี๋ยวผิวเสีย หน้าแก่นะ อันนี้ถึงจะฟังหน่อย
                การสูบบุหรี่นี่ก็อยากจะพูดสักนิดว่า ถ้าคนสูบบุหรี่ไม่แคร์ว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งหรือเปล่า ให้สงสารคนที่อยู่ข้างๆ หน่อย เพราะคนที่อยู่ข้างๆ เขาไม่สูบบุหรี่และก็อาจจะไม่อยากเป็นมะเร็ง ถ้าสมมุติว่าคุณ ไปสูบอยู่ข้างๆ เขา เขาก็จะต้องพลอยได้รับสารพิษนั้นไปด้วย โดยที่จริงๆ แล้วเป็นสิทธิส่วนบุคคลของ เขาที่จะต้องไม่ได้รับสารพิษนะ ถ้าเขาไม่อยากได้รับ อันนี้ก็เลยขอหยอดไว้นิดๆ นะ ว่าเป็นของที่เป็นโทษ ควรหลีกเลี่ยง หลีกเลี่ยงได้และก็ช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน”
Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment