หมวกข้าวปุก

Spread the love

นิทานทำมือจากเรื่องเล่าของชนเผ่าดาราอาง
เล่าโดย นายนำหน่อ ลายเฮือง
เรื่อง ภาพ และรูปเล่ม อาสาสมัครรักการอ่าน ชุมชนบ้านแม่จอน ชุมชนบ้านก็อตป่าบง ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ : นายนำหน่อ ลายเฮือง นางยอด พันแสง นางสาวอิ่มใจ ละยอย นางสาวโมน ลายแสง นายไชยทัศน์ วูยือ นางสาวกำ หมอเมือง เด็กหญิงลี พันแสง
บรรณาธิการ รวิวาร โฉมเฉลา
ดูแลการผลิต คุณครูเกตกาญจน์ จุ่มปี
อำนวยการผลิต มูลนิธิสื่อชาวบ้าน(มะขามป้อม)
ภายใต้โครงการ “อ่านยกกำลังสุข: สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในกลุ่มชาติพันธ์ุ”
สนับสนุนโดย แผนงานเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment