วันทุกข์ที่ผ่านพ้น รวมเรื่องสั้นอ่านยาใจ อ่านเพื่อหัวใจอิ่มสุข

Spread the love

    แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ธนาคารจิตอาสา และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ริเริ่มโครงการอ่านยาใจ : อ่านเพื่อหัวใจอิ่มสุขขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมปฏิบัติการในการใช้พลังการอ่านเพื่อปลุกพลังใจและพลังชีวิตร่วมคลี่คลายสถานการณ์นี้ด้วยมีงานวิจัยสนับสนุนว่าการอ่านเป็นสื่อและกระบวนการสำคัญที่สามารถผ่อนคลายความเครียดที่ดีที่สุดและรวดเร็วที่สุดถึงร้อยละ 68 ซึ่งมากกว่าการฟังเพลง ดื่มชา เล่นวิดีโอเกม หรือ เดินเล่น

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment