บุหรี่ทั้งเสพติด มีสารก่อมะเร็งและสารเคมีอันตรายมากมาย ทำไมจึงไม่ห้ามขาย

Spread the love
Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment