ทรงเป็นกำลังใจ

Spread the love
วันพฤหัสบดีที่ 30  พฤษภาคม 2539 ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา

ทรงเป็นกำลังใจ

พ.ศ. 2539
โครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นำคณะผู้ร่วมรณรงค์สร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของ การรณรงค์ฯ ณ ศาลาดุสิตาสัย สวนจิตรลดา ยังความปลาบปลื้มให้กับผู้ที่ได้รับโล่ทุกคน
วันจันทร์ที่  2  กรกฎาคม  2550  ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา
พ.ศ. 2550
ในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ดร.ไพโรจน์ เปรมปรีดิ์ ประธานมูลนิธิรณรงค์ฯ ได้นำทีมงาน เข้าเฝ้าเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี มูลนิธิรณรงค์ฯ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทุกคน
วันที่ 3  กันยายน 2553  ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา

 

โครงการกวดสื่อสร้างสรรค์วัยมันไร้ควันบุหรี่ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยประกวด 3 ประเภท คือ แอนิเมชั่น โปสเตอร์ และหนังสือการ์ตูน
Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment