ตัวช่วยเลิกบุหรี่

Spread the love

อาจารย์ครับ เหตุผลที่คนเลิกได้มากขึ้นอธิบายว่ามาจากอะไรครับ เวลามีคนถามจะได้ให้เหตุผลที่ถูกต้องได้

จริง ๆ ก็ไม่รู้นะ คงจะหลายสาเหตุร่วมกัน Renee Bitoun เชื่อว่า เป็นการเกิดกติกา เตือนใจคนสูบบุหรี่ ทุกครั้งที่เขาจะสูบบุหรี่ เปรียบเทียบกับคนที่ไม่ทำบ้านให้ปลอดบุหรี่ เครื่องเตือนใจที่จะให้เขาเลิกสูบก็จะน้อยกว่า หรือลืมๆไป
แต่กฏหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณนะทำให้คนสูบน้อยลง และเลิกสูบมากขึ้น เมื่อประเทศต่างๆเริ่มจะออกกฏหมายห้ายสูบในที่สาธารณะนะ บริษัทบุหรี่พยายามทุกวิถีทางที่จะขัดขวางการออกกฏหมาย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ว่าไม่จริงที่ควันบุหรี่มือสองเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พยายามอยู่ยี่สิบปี จนสุดท้ายต้องล่าถอย เพราะออฟฟิสของบริษัทบุหรี่เองก็ห้ามสูบ
อีกอย่างพอกำหนดบ้านปลอดบุหรี่ สมาชิกในบ้านจะชอบ และจะคอยเตือนหากจะมีการสูบในบ้าน อีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้สูบบอกคือ สูบที่ทำงานก็ไม่ได้ ที่สาธารณะนะก็ไม่ได้ ที่บ้านก็ไม่ได้ น่าจะถึงเวลาต้องเลิกแล้ว อีกเหตุผลหนึ่งคือหากยังสูบในบ้านได้ เป็นการทำให้การสูบบุหรี่ทำได้ง่าย ยิ่งสูบได้ง่ายก็ยิ่งทำให้การเลิกยาก อีกเหตุหนึ่งที่FCTC แนะนำให้ไม่มีการจัดที่สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เพราะการให้จัดที่สูบบุหรี่ได้ ไม่ได้ส่งสัญญานให้เลิก เพียงแต่บอกให้ไปสูบในที่ๆจัดไว้ให้สูบ ในยุคที่กฏหมายยังอนุญาตให้จัดที่สูบบุหรี่
บริษัทบุหรี่ออกมารณรงค์ให้คนสูบบุหรี่สูบให้เป็นที่เป็นทาง และคัดค้านกมห้ามมีเขตสูบบุหรี่
โดยสรุปคือ การไม่สูบในบ้านเป็นเหมือนมีกฏหมายห้ามสูบในบ้าน. ส่งผลให้พื้นที่สูบบุหรี่มีน้อยลง และทำให้การสูบบุหรี่มีอุปสรรคมากขึ้น ทำให้คนสูบที่อยากเลิกบุหรี่เลิกง่ายขึ้น ประเทศต่างจึงรณรงค์เรื่องนี้
การไม่สูบในบ้านยังลดการติดบุหรี่ของเด็กในบ้านด้วย เนื่องจากลดอิทธิพลของ role model และการที่พ่อจะสูบบุหรี่จะเดินออกไปสูบนอกบ้านเป็นการส่งสัญญาต่อลูกๆว่า การสูบบุหรี่ไม่ดี พ่อจึงเดินไปสูบข้าวนอก ที่สูบเพราะยังเลิกไม่ได้ ลูกอย่าเอาอย่าง

ตัวช่วยเลิกบุหรี่

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment