คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2531-2559

Spread the love

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2531-2559

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก,  WORLD NO TOBACCO DAY

 

 

 

2559 (2016)

Get Ready for plain packaging

“ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค”

 

2558 (2015)

Stop illicit trade of tobacco products  

หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

 

2557 (2014)

Raise taxes on tobacco 

“บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด”

 

2556 (2013)

Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship.

ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต

 

 

2555 (2012)

Tobacco industry interference

จับตาเฝ้าระวัง  ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ

 

2554 (2011)

The WHO Framework Convention on Tobacco Control

พิทักษ์สิทธิตามกฏหมาย  มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่
 

2553 (2010)

Gender and tobacco with an emphasis on marketing to women

หญิงไทยฉลาด ไม่เป็นทาสตลาดบุหรี่
 

2552 (2009)

Tobacco Health Warnings

บุหรี่มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย
 

2551 (2008)

Tobacco – Free Youth

เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่
 

2550 (2007)

Smoke Free-Environtments

ไร้ควันบุหรี่ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส
 

2549 (2006)

Tobacco: Deadly in any form or disguise

บุหรี่ทุกชนิดนำชีวิตสู่ความตาย
 

2548 (2005)

Health Professionals and Tobacco Control

ทีมสุขภาพร่วมใจ ขจัดภัยบุหรี่
 

2547 (2004)

Tobacco and Poverty (A Vicious Circle)

ครอบครัวปลอดบุหรี่ จะมั่งมีและแข็งแรง
 

2546 (2003)

Tobacco free films tobacco free fashion

ภาพยนตร์ปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อเยาวชน
 

2545 (2002)

Tobacco Free Sports – Play it clean.

กีฬาปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อสุขภาพ
 

2544 (2001)

Second-Hand Smoke : Let’s Clear the Air.

เห็นใจคนรอบข้าง ร่วมสร้างอากาศสดใส ปลอดจากภัยควันบุหรี่

 

2543 (2000)

Tobacco kills don’t be Duped.

บุหรี่คร่าชีวิต อย่าหลงผิดตกเป็นเหยื่อ
 

2542 (1999)

Leave the pack behind.

อนาคตมีคุณค่า เมื่อบอกลา…เลิกบุหรี่
 

2541 (1998)

Growing up without tobacco.

คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่
 

2540 (1997)

United for a Tobacco – free world.

ผนึกกำลังเพื่อสังคมปลอดบุหรี่
 

2539 (1996)

Sport and the arts : play it tobacco free.

ศิลปะและกีฬาไม่พึ่งพาบุหรี่
 

2538 (1995)

Tobacco costs more than you think.

บุหรี่ก่อความสูญเสียมากกว่าที่คุณคิด
 

2537 (1994)

The media against tobacco.

ทุกสื่อร่วมใจต้านภัยบุหรี่
 

2536 (1993)

Health services , our window to a tobacco – free world.

บุคลากรสาธารณสุขร่วมสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่

 

2535 (1992)

Tobacco free work places : Safer and healthier.

ที่ทำงานปลอดบุหรี่ สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย

 

 

2534 (1991)

Public places and transport : Better be tobacco free.

สถานที่สาธารณะและยวดยานปลอดบุหรี่
 

2533 (1990)

Growing up without tobacco.

เติบโตอย่างสดใส ห่างไกลจากภัยบุหรี่
 

2532 (1989)

Women and Tobacco : Added risk.

พิษของบุหรี่ต่อสตรี ยิ่งมีมากกว่าบุรุษ
 

2531 (1988)

Between tobacco and the health , choose health

บุหรี่หรือสุขภาพ ต้องเลือกสุขภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment