ข้อเท็จจริงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่ธรรมดา จริงหรือเปล่าที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้คนเลิกบุหรี่

Spread the love

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (มสบ.)

ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION

                                                                                                      

Press Release

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

วันที่  16 เมษายน  2564

วันที่ข่าวตีพิมพ์ สามารถเผยแพร่ได้ทันที

ข้อเท็จจริงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่ธรรมดา จริงหรือเปล่าที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้คนเลิกบุหรี่

ข้อเท็จจริงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่ธรรมดา

จริงหรือเปล่าที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้คนเลิกบุหรี่

พญ.ดร.เริงฤดี ปธานวนิช ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยว่า ตามที่เครือข่ายสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้า เผยแพร่ข่าว ผลการวิจัยจาก คิงส์ คอลเลจ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ที่สรุปว่า การใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำทำให้เลิกสูบบุหรี่ธรรมดาได้มากกว่าการใช้นิโคตินทดแทนในการช่วยเลิก หรือเลิกโดยไม่ใช้ตัวช่วยเลย และประเทศไทยควรจะพิจารณาให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายเพื่อลดจำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่นั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ศาสตราจารย์สแตน กล๊านซ์ ผู้เชี่ยวชาญศูนย์วิจัยยาสูบ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก ได้คอมเม้นต์งานวิจัยจากคิงส์ คอลเลจ ชิ้นดังกล่าวว่า งานวิจัยดังกล่าว วัดการเลิกสูบบุหรี่ธรรมดาได้ ในคนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีทั้งที่ใช้ทุกวัน กับคนที่ไม่ได้ใช้ทุกวัน,  บุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้จริง ในคนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าทุกวัน  แต่ในคนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าแบบ  ไม่ทุกวัน กลับเลิกสูบบุหรี่ธรรมดาได้น้อยกว่าคนที่ไม่ได้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า และเนื่องจาก 60% ของผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่อยู่ในงานวิจัย เป็นผู้ที่สูบแบบไม่ทุกวัน การสรุปเพียงว่า การใช้บุหรี่ไฟฟ้าแบบทุกวันช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ธรรมดาได้ จึงเป็นการนำเสนอความจริงเพียงบางส่วน และไม่ได้แสดงถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อการเลิกสูบบุหรี่ในภาพรวม

ทั้งนี้ ศ.สแตน กล๊านซ์ ได้เผยแพร่การวิเคราะห์รายงานวิจัย 64 ชิ้น จากเกือบ 20 ประเทศ ด้วยวิธี meta analysis ถึงการเลิกสูบบุหรี่ธรรมดาในคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า โดย 55 ชิ้นงานวิจัยเป็นการสำรวจในผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าในการใช้ตามปกติ และ 9 ชิ้น เป็นงานวิจัยทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าในการช่วยเลิกบุหรี่ธรรมดา ผลพบว่า บุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ธรรมดาได้ในคนที่เข้าร่วมงานวิจัยที่ได้รับบุหรี่ไฟฟ้าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ในคนที่ใช้ในสภาวะปกติ บุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ หรือกลับช่วยให้เลิกสูบได้น้อยกว่าคนที่ไม่ใช้บุหรี่ไฟฟ้า

ศ.สแตน กล็านซ์ เสนอว่า หากจะนำบุหรี่ไฟฟ้ามาช่วยเลิกสูบบุหรี่ควรจะกำหนดนโยบายให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ใบสั่งยา ไม่ควรอนุญาตให้ขายเป็นสินค้าบริโภคทั่วไป “ในประเทศไทย บริษัทบุหรี่ก็สามารถนำผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า มาขึ้นทะเบียนเป็นยาช่วยเลิกบุหรี่ได้ ทั้งนี้ มี 7 ประเทศที่กฎหมายกำหนดให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ยา แต่ไม่มีบริษัทบุหรี่ นำบุหรี่ไฟฟ้าไปขึ้นทะเบียนแต่อย่างไร ขณะที่องค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา ยังไม่อนุมัติให้บุหรี่ไฟฟ้า เป็นยารักษาการเลิกสูบบุหรี่” แพทย์หญิงเริงฤดีกล่าว

อ้างอิง

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment