โปสเตอร์ “รู้สู้ภัยน้ำท่วม”

Spread the love

ข้อควรปฏิบัติเมื่อน้ำท่วมสูง วิธีรับมือภัยน้ำท่วม กระเป๋าหนีภัย : 12 ของจำเป็นเพื่อเอาชีวิตรอด

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment