แม่เฒ่าคนซื่อกับงูเทวดา

Spread the love

นิทานทำมือจากเรื่องเล่าของชนเผ่าลาหู่
เล่าโดย นางนาติ จะทอ
เรื่อง ภาพ และรูปเล่ม อาสาสมัครรักการอ่าน ชุมชนบ้านแม่จอน ชุมชนห้วยบง ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ : เด็กหญิงสายบัว ลิโบ นางสาวปวีณา จะศรี นางสาวนามีอือ จะทอ นายจะจ๋า จะโหล นายภากร จะโหล นายสมศักดิ์ จะกอ นายดาเยระ ลิโบ
บรรณาธิการ รวิวาร โฉมเฉลา
ดูแลการผลิต คุณครูสแกวัลย์ พุ่มเมฆ คุณครูณัฎฐนันท์ สุภาธง
อำนวยการผลิต มูลนิธิสื่อชาวบ้าน(มะขามป้อม)
ภายใต้โครงการ “อ่านยกกำลังสุข: สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในกลุ่มชาติพันธ์ุ”
สนับสนุนโดย แผนงานเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment