แตงโมลูกโตโต ไทย-มลายู

Spread the love
แตงโมลูกโตโต ไทย-มลายู

รางวัลหนังสือดีเด่น

จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

ประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 – 5 ปี

 

แตงโมลูกโตโต เราก็ทำงานร่วมกันหลายฝ่าย กับโจทย์ที่ว่าสร้างสรรค์หนังสือสำหรับเด็กเล็กในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  หนังสือเล่มนี้จึงมีเป็นเขียนภาษายาวีไว้ด้วย พ่อแม่จะได้อ่านให้ลูกฟังได้ เพราะผู้ปกครองทางพื้นที่ชายแดนภาคใต้บางท่านจะอ่านภาษาไทยไม่ได้ ส่วนการที่ใช้เรื่องราวเป็นเรื่องของแตงโมที่ถูกผ่า ก็จะสื่อเรื่องของการแบ่งปันที่เราอยากจะปลูกฝังให้กับเด็ก

ระพีพรรณ พัฒนาเวช บรรณาธิการ

 

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment