วิ่งสู่ชีวิตใหม่

Spread the love

วิ่งสู่ชีวิตใหม่

     แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา และแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (PA) สสส. ร่วมกับ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. นำหนังสือรวมบทความเรื่อง “วิ่ง สู่ชีวิตใหม่” เขียนโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่เผยแพร่ประสบการณ์ การปล่อยปละละเลยสุขภาพจนเจ็บป่วยเกือบเอาชีวิตไม่รอด แต่ฟื้นฟูสมรรถภาพได้ด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ โดยนำเสนอใหม่ในรูปแบบ “การ์ตูน” ด้วยฝีมือนักการ์ตูนที่มีคุณภาพ ผลงานรางวัลดีเด่นระดับชาติและรางวัล International Manga Award คือ เรืองศักดิ์ ดวงพลา และ วีระชัย ดวงพลา

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment